Zasady wymiany informacji routingowej z siecią TPNET.

Wymiana informacji routingowej BGP z siecią TPNET.

Na wszystkich łączach i sesjach BGP do klientów sieci TPNET są założone filtry i polityki dostosowujące zakres wymiany ruchu do typu wykupionej usługi. Wszystkie filtry i policy działają w oparciu o prefix-listy.

Zawartość prefix-list tworzona ( i aktualizowana) jest co 24 h pomiędzy 00:00 a 05:00.

Informacje niezbędne do stworzenia i aktualizacji prefix-list, dla poszczególnych klientów jak i usług, pobierane są z bazy RIPE, w oparciu o ASNumber lub AS-SET zgłoszony do TPNET w chwili uruchomienia łącza BGP, lub później na registry@tpnet.pl

Każdy rozgłaszany prefix musi mieć w bazie RIPE stworzony rekord route łączący go z ASNem klienta.

Brak rekordu route dla jakiegokolwiek rozgłaszanego prefiksu, spowoduje jego pominięcie w trakcie tworzenia lub aktualizacji prefix-listy, i w efekcie nie zaakceptowanie tej podsieci.

Prefix-listy odpowiadają również za dopuszczenie do rozgłoszenia, w kierunku świata i innych klientów.

Nie akceptujemy rozgłaszania pod ASN Klienta adresów z puli AS5617 TPNET.

Poprawne rekordy route na przykładzie sieci  IP w AS5617: link

Rodzaje usług – informacja routingowa wymieniana z klientami.

Global Access / BGP A
Akceptujemy tylko prefiksy pochodzące z ASN Klienta (zabroniony tranzyt innych AS) i rozgłaszamy je do innych klientów i światowego Internetu.
Klient otrzymuje pełną tablicę routingu światowego Internetu.
TPNET.world / BGP C
Akceptujemy wszystkie prefiksy rozgłaszane przez Klienta opisane zgłoszonym ASN lub AS-SET i rozgłaszamy je do innych klientów i światowego Internetu.
Klient otrzymuje pełną tablicę routingu światowego Internetu.
TPNET.pl / BGP B
Akceptujemy wszystkie prefiksy rozgłaszane przez Klienta opisane zgłoszonym ASN lub AS-SET i rozgłaszamy je do innych klientów.
Klient otrzymuje od TPNET informację routingową dającą dostęp tylko do polskiej części Internetu.
Dostęp do światowego Internetu jest zablokowany.

Community z siecią TPNET dostępne dla klientów usług BGP.

5617:103
Nie rozgłaszaj do świata.
5617:110x
Nie rozgłaszaj / prepend do AS1299 Telia.
5617:120x
Nie rozgłaszaj / prepend do AS5511 OpenTransit.
5617:220x
Nie rozgłaszaj / prepend do AS16283 Lodman.
5617:240x
Nie rozgłaszaj / prepend do AS8664 ICM.
5617:250x
Nie rozgłaszaj / prepend do AS8501 Pionier.
5617:260x
Nie rozgłaszaj / prepend do AS8890 Kampus Ochota.
5617:270x
Nie rozgłaszaj / prepend do AS12464 Politechnika Warszawska.
5617:280x
Nie rozgłaszaj / prepend do AS8508 Silweb.
5617:290x
Nie rozgłaszaj / prepend do AS5550 TASK.
5617:997
Blackholing community. Mogą go samodzielnie ustawiać klienci BGP dla tras /32 z bezpośrednio przyłączonego AS – wymaga wcześniejszego ustalenia z OPL (registry@tpnet.pl) parametrów sesji BGP dla stosowania blackholingu.
W przypadku występowania zagrożeń bezpieczeństwa (ataków) prosimy o kontakt z zespołem CERT Orange Polska.

x = 0 - "nie rozgłaszaj;
x=1,2,3 - "prepend 1,2,3 razy"


Szczegółowa lista community używanych w TPNET dostępna jest w bazie RIPE: AS5617 Communities

Wszystkie zapytania i problemy z routingiem prosimy kierować na adres: registry@tpnet.pl